Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

GMP-dialyskursdag 2024 på Rosenlunds Sjukhus

Medicin Teknisk Förening Dialys, MTFD, anordnar en GMP-dialyskursdag den 19 september om HSLF-FS 2022:40 om on-line­tillverkning och hantering av hemofiltrationsvätskor. Kostnaden för kursen är 3500kr (exkl moms). Kursen riktar sig först och främst till de nyckelpersoner som omnämns i föreskriften: verksamhetschefer, medicinskt ansvarig för tillverkning, driftsansvariga för personal (avdelningsföreståndare/bitr. avdelningsföreståndare), driftsansvariga för teknik (medicinsktekniska ingenjörer), sakkunniga personer (apotekare), vårdhygienisk expertis som arbetar mot dialysavdelningar och sjuksköterskor som arbetar med rutiner och instruktioner.

Information
Namn: GMP-dialyskursdag 2024 på Rosenlunds Sjukhus   Plats: Rosenlunds sjukhus
      Platser kvar: 73
Sista anmälning: 2024-09-12   Avgift: 4375 SEK (varav Moms 875 SEK)
Start: 2024-09-19 09:00   Slut: 2024-09-19 16:30

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se