Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

CRAFT - Grundkurs för yrkesverksamma 17-19/10 2022, Stockholm

Grundkurs i CRAFT som vänder sig till yrkesverksamma vilka i sitt arbete/ideella verksamhet möter anhöriga till personer med beroendeproblem.

CRAFT (Community Reinforcement Approach And Family Training) är ett evidensbaserat program som rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd för anhöriga. CRAFT baseras på CRA (Community Reinforcement Approach, KBT-kognitiv beteendeterapi och MI-motiverande samtal (MI).

CRAFT är ett program för att hjälpa anhöriga till en person med beroendeproblem mot en ökad livskvalitet. CRAFT verkar även för att hjälpa de anhöriga med att stödja sin närstående in i behandling och nykter-/drogfrihet. I CRAFT ser man anhöriga som viktiga resurser då det kommer till tillfrisknandet av personen med beroende; som anhörig har man stor erfarenhet och kunskap om personen, då man ofta levt med denne under lång tid eller har tät kontakt med honom/henne. Ett beroende påverkar ofta relationerna och kommunikationen mellan familjemedlemmarna negativt, vilket kan visa sig i aggressivitet, tjat, anklaganden osv. Inom CRAFT lär vi ut mer fungerande och hållbara strategier. Forskning visar också att familjen är en stark motiverande faktor för att personer med beroendeproblem söker hjälp, samt att goda relationer minskar risken för återfall efter behandling.

4 övergripande mål i CRAFT:
1. Förbättra anhöriges välbefinnande (känslomässigt, fysiskt, relationer, gränssättning) 
2. Förbättra relationer inom familjen 
3. Minska den närståendes intag av alkohol och andra droger

4. Påverka personen med beroendeproblem att söka behandling 

OBS! CRAFT är inte behandling för "medberoende", utan fokuserar på den anhöriges förhållningssätt och kommunikation med personen med beroendeproblem.

I kursen ingår:
• Kursmaterial
• Övningsmaterial som sedan kan användas med de anhöriga
• Powerpoint-material som kan användas för CRAFT-grupper
• Kursintyg
• För- och eftermiddagsfika (ej lunch)

Undervisningen i kursen varvas mellan föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Datum & Tider:
Mån 17/10 kl. 9-16 
Tis 18/10 kl. 9-16 
Ons 19/10 kl. 9-16

Plats: 
Stockholm innerstad (nära Centralstationen)
Exakt adress meddelas i bekräftelsen efter anmälan


OBS! Kursen blir fysisk utifrån att covid-19 och FHM rekommendationer tillåter. Annars kommer kursen göras om till digital, samma dagar, samma tider. 

Pris:
5 800 kr per person exkl. moms (7 250 kr inkl. moms)  


Anmälan:  
Klicka på knappen längst ner på den här sidan för att göra er anmälan. Ni kan registrera flera deltagare i samma anmälan.  

I anmälan behöver ni uppge er korrekta fakturareferens. Detta är den fakturareferens som används vid er avdelning/verksamhet inom kommunen. Om ni inte har någon fakturareferens (ni är inte verksamma inom kommunen) uppger ni ert företagsnamn.

Sista anmälningsdag: 26/9 2022

Kursledare:
Carina Bång, Beteendevetare, Cert CRAFT-terapeut, utbildare i Motiverande samtal. Utbildad i CRAFT av grundaren PhD Robert Meyers. Författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser, "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper, samt "Du är viktig!", en självhjälpsbok inspirerad av CRAFT, vilken främst riktar sig till föräldrar till dotter/son med beroendeproblem.

Om du har frågor gällande kursen, mejla Carina Bång på: info@carinabang.se

För mer information om CRAFT-kolla grundaren Ph.D. Robert J. Meyers hemsida: https://www.robertjmeyersphd.com/craft.html


VÄLKOMNA!

Information
Namn: CRAFT - Grundkurs för yrkesverksamma 17-19/10 2022, Stockholm   Plats: Stockholm
         
Sista anmälning: 2022-09-26   Avgift: 5800 SEK (exkl. moms)
Start: 2022-10-17   Slut: 2022-10-19

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se