Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Grundkurs i vårdnadsutredningar

Grundkurs i vårdnadsutredningar i Malmö 27 - 29 april 2022

Kursen riktar sig till nyblivna familjerättssekreterare som inte har tidigare erfarenhet av utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge.

Anna-Lena Liif har arbetat med familjerätt sedan 1999. Hon har erfarenhet av hur vårdnadsutredningar i Norrköping respektive Jönköpings kommuner bedrivs. Nu arbetar hon i Nacka. Anna-Lena är vidareutbildad i bl.a. medling, hot och våld och samarbetssamtal. Under flera år var Anna-Lena ansvarig för umgängesstöd Fenix i Norrköping, där hon även arbetade i verksamheten. Tillsammans med Eva-Lotta har Anna-Lena varit kursledare för FSR grundutbildning i vårdnads , boende- och umgängesutredningar sedan 2012.

Eva-Lotta Nyström, har arbetat som familjerättssekreterare i Norrköping mellan åren 2004- 2015. Hon har därefter arbetat med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem. Eva-Lotta arbetar åter med familjerätt. Eva-Lotta Nyström har varit med och tagit fram en modell för utredande barnintervjuer Norrköpingsmodellen, modellen används i ett flertal kommuner runt om i landet. Eva-Lotta har ett stort engagemang gällande barnperspektivet i socialtjänstens arbete och hur viktigt det är att synliggöra barnets röst i VBU-utredningar/upplysningar. Hon har föreläst och utbildat kollegor och studenter gällande barnintervjuer i cirka 10 års tid och har varit kursledare för FSR grundutbildning i vårdnads , boende- och umgängesutredningar sedan 2012.

Vi kommer ha med en rådman som arbetar vid tingrätten och som har erfarenhet av att döma i mål om vårdnad- boende och umgänge. Rådmannen kommer att berätta om hur våra utredningar hanteras i domstolen och om domstolsprocessen i ett vårdnadsmål.


Innehåll:
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper för att kunna handlägga och utreda snabbupplysningar och vårdnadsutredningar samt att gå igenom processen vid tingsrätten och de förväntningar tingsrätten har på familjerättsliga vårdnadsutredningar. Utbildningen skall ge dig kunskaper i vilken lagstiftning som styr det familjerättsliga arbetet samt vad en snabbupplysning och en vårdnadsutredning bör innehålla. Utbildningen utgår från Socialstyrelsens allmänna råd och handbok om Vårdnad, boende och umgänge. Barnsamtalet i utredningen samt begrepp som en familjerättssekreterare använder sig av varje dag, som barnets bästa, barnperspektiv och riskbedömningar kommer att tas upp under kursdagarna. Rådmannen kommer att föreläsa om processen vid tingsrätten och de förväntningar tingsrätten har på familjerättsliga vårdnadsutredningar.

Plats: Elite Plaza Hotel Malmö

Tider: Onsdagen den 27 april kl 09.30 (Kaffe och smörgås serveras från 09.00) till fredagen den 29 april kl.16.00

Luncherna kommer att serveras i anslutning till konferenslokalerna. Kom ihåg att anmäla om Du vill ha någon specialkost.

Avgift: medlem 6 500 kr och för icke medlem 8000 kr. Beloppet sätts in på FSRs plusgirokonto 6045289-3, org nr 855100-7332. En faktura bifogas mailet med din bekräftelse. Kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften.

Frågor om kursen besvaras av: info@sfsr.se

Anmälan är bindande. Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften. Detta gäller även restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller regeringensom hindrar att kursen genomförs.

Var alltid noga med att ange rätt mailadress vid anmälan. När anmälan är gjord får Du omgående ett svarsmail med bekräftelse och faktura. 

Viktigt! Om Du inte får en bekräftelse via e-post ganska snaret efter anmälan har något gått fel. Kolla i din korg för spam eller s k massutskick om det finns där, annars kontakta : info@sfsr.se  så att vi kan ordna probnlemt.  

Ifall du blir sjuk behöver du höra av dig till FSR, en kollega kan då nyttja din plats. FSR följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Medlemsavgiften är 250 kr. Medlemsskapet gäller för 2022.

Välkommen!


Information
Namn: Grundkurs i vårdnadsutredningar   Plats: Elite Plaza Hotel
Arrangör: Familjerättssocionomernas riksförening (FSR)   Platser kvar: 2
Sista anmälning: 2022-03-31 12:00   Avgift: 8000 SEK (varav Moms 0 SEK)
Start: 2022-04-27 08:30   Slut: 2022-04-29 16:00

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se

  Kontaktinfo arrangör:
Familjerättssocionomernas riksförening (FSR)
Box 1009, 791 10  Falun (Godkända för f-skatt)
0700000000