Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Att höra till - seminarium om äldres psykiska hälsa

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till en omfattande ohälsa. Många äldre lider av oro och ängslan. Antalet hemlösa över 65 år i Sverige har ökat under senare år. Hur kan vi som samhällsaktörer gemensamt bryta denna utveckling? Hur kan vi tvärsektoriellt och tillsammans möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer?

I samhället finns, som ett komplement till vården, ett utvecklat trygghetssystem med ekonomisk grundtrygghet och äldreomsorg, även ett arbete som utförs av kunniga frivilligorganisationer och volontärer med stor medmänsklighet. Hur behåller vi som tjänstemän, församlingsmedarbetare, vårdpersonal och volontärer en humanistisk människosyn med den enskilda människan i centrum? Vad behöver vi för att inte förlora essensen i vårt engagemang?

"Att höra till" är ett samarbetsprojekt mellan Sociala Missionen, Immanuelskyrkan, Hela Människan och Ny Gemenskap. Dessa tillfällen är del av ett treårigt projekt med fokus på äldres psykiska hälsa. Vi vänder vi oss till personer som i sitt dagliga arbete eller som volontärer möter äldre i utsatta livssituationer. Vid höstens tillfällen är även Betaniastiftelsen medarrangör.

Seminariet är avgiftsfritt.

Välj betalningsmetod (kortköp eller faktura) även om  ingen avgift kommer att dras.

Programmet kommer att genomföras oavsett ev corona-relaterade restriktioner, där antal personer i lokalen anpassas. 

Program

Immanuelskyrkan, Stockholm, 13 oktober 2021 

13:00   Välkommen och inledning

13:15   Presentation av MIND:s arbete med psykisk ohälsa och suicidprevention hos äldre

13:45   Presentation av aktör och insatser för äldres psykiska hälsa på Norrmalm

14:15   Kaffe

14:45   Föreläsning Ullakarin Nyberg: "Vägar till psykisk hälsa"

15:45   Avslutning 

Information
Namn: Att höra till - seminarium om äldres psykiska hälsa   Plats: Immanuelskyrkan, Stockholm
Arrangör: Betaniastiftelsen   Platser kvar: 61
Sista anmälning: 2021-10-06     
Start: 2021-10-13 09:00   Slut: 2021-10-13 15:45