Registrera din information

Anmälningen är registrerad

Förvaltningsrätt 15 hp 2021

2021-05-28 2021-12-31
Internetbaserad fristående kurs

Välkommen med din anmälan till vår kurs, Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, som ges av Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. En internetbaserad fristående kurs som omfattar motsvarande 10 veckors heltidsstudier.

Om uppdragsutbildning

Lunds universitet erbjuder kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer i form av uppdragsutbildning, som din arbetsgivare bekostar. 

 

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess 

Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen. Här finns regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda. Får myndigheter ändra ett gynnande beslut? Vad gäller när man begär ut allmänna handlingar? Hur överklagar man ett felaktigt beslut? Sådana frågor besvaras under kursens gång.

Kursen skall ge orienterande kunskaper i grunderna för rättssystemet innefattande kännedom om den juridiska metoden och rättens uppbyggnad. Kursen skall vidare ge kunskaper om den offentliga rätten, offentlighet och sekretess, den speciella förvaltningsrättens delområden samt ge fördjupade kunskaper i allmän förvaltningsrätt.

Innan du anmäler dig läs först Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns här. Tänk på att anmälan är bindande och att kursen är avgiftsbelagd. 

Notera att kursen har rullande antagning vilket betyder att du kan börja när du vill.  

 

Med vänliga hälsningar,

Avdelningen för Uppdragsutbildning vid Lunds universitet. 

Information
Namn: Förvaltningsrätt 15 hp 2021   Plats: Internetbaserad fristående kurs
Arrangör: Lund University Commissioned Education   Platser kvar: 18
Sista anmälning: 2021-12-31   Avgift: 19000 SEK (exkl. moms)
Start: 2021-05-28   Slut: 2021-12-31