Välkommen att vara med i Helgkonfirmanderna!

Vi kommer att träffas några helger under hösten 2021 och våren 2022, ibland på lördagen, ibland på söndagen och några gånger både lördag och söndag, ungefär en gång i månaden. Vi träffas oftast i Östra Eneby kyrka och församlingshem och några gånger gör vi utflykter till en kyrka i närheten. På våren gör vi en resa till Oslo!

 Konfirmandedarna Håkan och Katarina 


    
 
Information
Namn: Helgkonfirmation   Plats: Heleneborgsgatan 36,
Arrangör: Svenska kyrkan i Norrköping      
    
Start: 2021-10-16   Slut: 2022-05-29

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se

  Kontaktinfo arrangör:
Svenska kyrkan i Norrköping
Nya Rådstugugatan 7, 60242  Norrköping
011-241000