Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

CRAFT - Grundkurs för yrkesverksamma 18/5 + 25-26/5 2021

** Denna kurs äger endast rum online! **

Grundkurs i CRAFT som vänder sig till yrkesverksamma vilka i sitt arbete/ideella verksamhet möter anhöriga till personer med beroendeproblem. 

CRAFT (Community Reinforcement Approach And Family Training) är ett evidensbaserat program som rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd för anhöriga. CRAFT baseras på CRA (Community Reinforcement Approach, KBT-kognitiv beteendeterapi och MI-motiverande samtal (MI).

CRAFT är ett program för att hjälpa anhöriga till en person med beroendeproblem mot en ökad livskvalitet. CRAFT verkar även för att hjälpa de anhöriga med att stödja sin närstående in i behandling och nykter-/drogfrihet. I CRAFT ser man anhöriga som viktiga resurser då det kommer till tillfrisknandet av personen med beroende; som anhörig har man stor erfarenhet och kunskap om personen, då man ofta levt med denne under lång tid eller har tät kontakt med honom/henne. Ett beroende påverkar ofta relationerna och kommunikationen mellan familjemedlemmarna negativt, vilket kan visa sig i aggressivitet, tjat, anklaganden osv. Inom CRAFT lär vi ut mer fungerande och hållbara strategier. Forskning visar också att familjen är en stark motiverande faktor för att personer med beroendeproblem söker hjälp, samt att goda relationer minskar risken för återfall efter behandling. 

4 övergripande mål i CRAFT: 

1. Förbättra anhöriges välbefinnande (känslomässigt, fysiskt, relationer, gränssättning)
2. Förbättra relationen inom familjen
3. Minska den närstående intag av alkohol och andra droger
4. Påverka personen med beroendeproblem att söka behandling

OBS! CRAFT är inte behandling för "medberoende", utan fokuserar på den anhöriges förhållningssätt och kommunikation med personen med beroendeproblem.

I kursen ingår: 

• Kursmaterial
• Övningsmaterial som sedan kan användas med de anhöriga
• Powerpoint-material som kan användas för CRAFT-grupper
• Kursintyg
• Första året ingår gratis handledning online 2 ggr/år

Datum & tider:  

Tis 18/5 kl.9-15:30
Tis 25/5 kl.9-15:30
Ons 26/5 kl. 9-15:30

Plats:  

Online - hela kursen äger rum online på plattformen Zoom. Inloggningsinformation kommer skickas till er angivna e-postadress.

Kurstiderna är mellan kl. 9-15 varje dag med en timmes lunch mellan kl.12-13. Det är viktigt att du kan sitta ostört vid din dator dessa dagar. Det kommer bli mycket dialog och flera grupparbeten varje dag som kräver ditt fulla fokus.

Pris: 

Ordinarie pris: 5 800 kr/person exkl. moms + 25% moms

Anmälan: 

Fyll i uppgifterna längst ner på den här sidan för att göra er anmälan. I anmälan behöver ni uppge er korrekta fakturareferens. Detta är den fakturareferens som används vid er avdelnings/verksamhet inom kommunen. Om ni inte har någon fakturareferens (ni är inte verksamma inom kommunen) uppger ni ert företagsnamn.

Sista anmälningsdag: 26/4 2021

Kursledare: 

Carina Bång, Beteendevetare, Cert. CRAFT-terapeut, utbildare i MI-Motiverande Samtal. Utbildad i CRAFT av grundaren PhD Robert Meyers. Författare till boken Släpp kontrollen - Vinn friheten: för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser (2012), Arbetsmanual för anhöriga till personer med missbruk och beroende (2015), som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper, samt Du är viktig! (2016) - en självhjälpsbok inspirerad av CRAFT, vilken främst riktar sig till föräldrar till dotter/son mer beroendeproblem. Carina har även utvecklat Kamratstjödjarpaketet 2 (MI) ett utbildande samlingsmaterial ämnat för yrkesverksamma som gått en grundkurs i Motiverande Samtal. 

Om du har frågor gällande kursen, mejla Carina Bång på: info@carinabang.se

För mer information om CRAFT-kolla grundaren Ph.D. Robert J. Meyers hemsida: https://www.robertjmeyersphd.com/craft.html

 

Handledning för CRAFT- och MI -deltagare

Alla yrkesverksamma som deltagit i en av Carina Bångs grundkurser i CRAFT eller Motiverande Samtal erbjuds alltid 1 kostnadsfritt handledningstillfälle/termin. Mötet sker i grupp vid datum inbokat av handledaren. Vi möts på onlineplattformen Zoom. 

Obs! Erbjudandet gäller alla tidigare deltagare, oavsett vilket år ni gick kursen. 

Anmälningslänk kommer att publiceras på hemsidan www.carinabang.se när datumen för nästa års handledningstillfällen är fastställda. 

 

VÄLKOMNA!

 

Information
Namn: CRAFT - Grundkurs för yrkesverksamma 18/5 + 25-26/5 2021   Plats: Stockholm
         
Sista anmälning: 2021-04-26   Avgift: 5800 SEK (exkl. moms)
Start: 2021-05-18   Slut: 2021-05-26

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se