Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Lindring bortom boten – digital utbildning utifrån nationella riktlinjer i palliativ vård

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. Utbildningen ger dig kunskap i rörelseglädje vid livets slut, palliativ nutrition, när hålla brytpunktssamtal, symtomlindring vid livets slut och nya onkologiska läkemedel. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oavsett var och vem som vårdas.

Dagen görs i samverkan mellan Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, och Betaniastiftelsen.

TID OCH PLATS

Digitalt, 10/2 (del 1) och 3/3 (del 2)

Utbildningen är uppdelad i två delar, anmäl dig till båda delarna eller bara en.
Du får också välja om du vill gå respektive del på förmiddagen (kl 9-12) eller eftermiddagen (kl 13-16).
Valet sker i nästa steg. Har du frågor kontakta info@betaniastiftelsen.nu.

Del 1 (10 februari 2021)

- Fystioterapi inom palliativ vård - med fokus på smärta
- Fysioterapi inom palliativ vård - med fokus på trötthet, dyspné, ödem, illamående och övriga symtom
- Mat och näring i tidig och sen palliativ fas, riskbedömning, målsättning och åtgärder
- Artificiell näring i tidig och sen palliativ fas, sondnäring, parenteral näring
- Matens betydelse socialt och existentiellt, som identitetsmarkör

Del 2 (3 mars 2021)

- Brytpunktsamtal
- Nya onkologiska metoder
- Symtomskattning
- Vidbehovsläkemedel

FÖRELÄSARE

Bertil Axelsson - överläkare, adjungerad professor i palliativ medicin, Palliativa enheten, Östersunds sjukhus, Umeå universitet

Charlotta Svalander - legitimerad dietist i den specialiserade palliativa vården, Region Skåne

Kersti Olsson - legitimerad fysioterapeut inom palliativ vård, Stockholms Sjukhem.

Information
Namn: Lindring bortom boten – digital utbildning utifrån nationella riktlinjer i palliativ vård   Plats: Online Event
Arrangör: Betaniastiftelsen   Platser kvar: 261
Sista anmälning: 2021-02-24 16:00     
Start: 2021-02-10 09:00   Slut: 2021-03-03 16:00