Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Fördjupningskurs - Analys, beslut och hantering av risker i det sammankopplade (2021-2022)

2021-10-11 2022-01-21
Lund + Online

FÖRDJUPNINGSKURS 1 - Analys, beslut och hantering av risker i det sammankopplade samhället

Det övergripande syftet med kursen är att ge yrkesverksamma inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor en djupare förståelse för hur analys och värdering av risker, hot, förmågor och sårbarheter beror av varandra och hur sådana aktiviteter kan bedrivas med målet att skapa kunskapsunderlag för att kunna hantera risker. Vidare syftar kursen till att ge studenterna tillräckliga kunskaper om hur människor, organisationer och flera organisationer tillsammans hanterar och fattar beslut om risker för att på så sätt lägga grunden för att de ska kunna föreslå hur riskhantering borde bedrivas på ett ändamålsenligt vis. 

Innehåll

Kursen tillämpar en modern syn på riskhantering som är bredare än vad som traditionellt förknippas med begreppet. Här handlar riskhantering om att på olika sätt att reducera konsekvenser som kan inträffa i framtiden för sådant som anses vara av värde för en organisation eller ett samhälle. Det innebär att även aktiviteter såsom kontinuitetshantering, sårbarhetsanalys, beroendeanalys och förmågeanalys täcks in.

Kursen består av fyra moduler:

  • Kursmodul 1 introducerar centrala begrepp och koncept inom området riskhantering. 
  • Kursmodul 2 fokuserar på utformning och genomförande av olika typer av analyser av risk, sårbarhet, förmåga och kontinuitet.
  • Kursmodul 3 handlar om hur resultatet från en analys kan användas som underlag för beslutsfattande.
  • Kursmodul 4 behandlar hur risker hanteras i praktiken och hur man kan analysera och utvärdera riskhantering.

Genomgående tillämpas de fyra perspektiv, dvs. systemperspektiv, kritiskt perspektiv, designperspektiv samt makt- och normperspektiv, som introducerats i Introduktionskursen.

Upplägg
V.41 öppnas lärplattformen. V.42 startar kursen med fysisk träff. V.3 (2022) avslutas kursen med en fysisk träff. Fördjupningskurserna blandar distansstudier med fysiska träffar; en tvådagars träff innan kursmodulerna och en avslutande tredagars träff. Kurserna examineras genom en portfölj av inlämningsuppgifter samt närvaro vid obligatoriska seminarier. 

 Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och kräver en treårig högskoleexamen alternativt 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom ett för kursen relevant yrkesområde. Sökanden förutsätts även ha läst Introduktionskursen: “Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället”, alternativt skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

Kostnad: 22.800 kr exklusive moms. I kurskostnad ingår, föreläsningar, material, lunch och fika vid de fysiska träffarna samt kursintyg.

Rabatterat pris: Vid anmälan av introduktionskursen och en fördjupningskurs samtidigt ges rabatt från totalt 33 700 kr exklusive moms till 31 700 kr exklusive moms. Uppge paketpris under rabattkod.

För mer information om kursen
För kursgenerella frågor vänligen kontakta beredskap@education.lu.se,  046-222 73 27
För frågor kring innehåll vänligen kontakta kursansvarig Henrik Tehler, henrik.tehler@risk.lth.se 

Anmälan och avbeställning: Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 4 veckor innan kursstart debiteras 25 % av den totala kostnaden, senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Lunds universitet förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet blir otillräckligt. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på Allmänna villkor.

 

Information
Namn: Fördjupningskurs - Analys, beslut och hantering av risker i det sammankopplade (2021-2022)   Plats: Lund + Online
Arrangör: Lund University Commissioned Education      
Sista anmälning: 2021-09-12   Avgift: 22800 SEK (exkl. moms)
Start: 2021-10-11   Slut: 2022-01-21