Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Strategisk kollektivtrafikplanering 2021

2021-09-27 2021-10-29
Lund

KURS I STRATEGISK KOLLEKTIVTRAFIKPLANERING HÖSTEN 2021

Arrangör: K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med Lunds universitet 

Plats: Lund

Tid: Vecka 39 (27 sept-1 okt) och vecka 43 (25-29 okt) 2021 (Måndag t.o.m. fredag)

Syftet med kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Den riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, kollektivtrafikförvaltningar och bolag, operatörer, kommuner, Trafikverket och konsulter. 

Innehåll: • Mål och samhällsnytta med kollektivtrafik • Efterfrågan, värderingar och behov • Samhälls- och företagsekonomi • Kollektivtrafik i tätort • Spårtrafik • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning • Kollektivtrafik i väg- och trafikplaneringen • Miljöfrågor • Taxesystem och prissättning • Upphandling och avtal • Resenärerna och ökat resande

Kursen är upplagd med föreläsningar, diskussioner och övningar samt ett studiebesök. Om det finns intresse kommer det att gå att få akademiska poäng (7,5hp) mot att en hemtenta och hemuppgift skrivs. Kursen ges endast om tillräckligt antal deltagare uppnås. 

Anmälan och avbeställning: Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på Allmänna villkoren.

Avgift och fakturering: Kurskostnaden är 27 500 SEK exklusive moms. Kursmaterial, lunch, fika, välkomstmiddag och avslutningsmiddag ingår priset. 

Kontaktinformation: Innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, tel: 0705-09 90 89, helena.svensson@tft.lth.se K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik http://www.k2centrum.se/ Anmälan: Jessica Hansson, LUCE, på 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se - LUCE- Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning

 
Information
Namn: Strategisk kollektivtrafikplanering 2021   Plats: Lund
Arrangör: Lund University Commissioned Education   Platser kvar: 10
Sista anmälning: 2021-06-30   Avgift: 27500 SEK (exkl. moms)
Start: 2021-09-27   Slut: 2021-10-29