Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Beställningen är registrerad

Lindring bortom boten

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående. Utbildningen ger dig kunskap i rörelseglädje vid livets slut, palliativ nutrition, när hålla brytpunktssamtal, symtomlindring vid livets slut och nya onkologiska läkemedel. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oavsett var och vem som vårdas.

Dagen görs i samverkan mellan Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, och Betaniastiftelsen.

 

TID OCH PLATS

Digitalt, 22/10 (del 1, FULLBOKAD) och 19/11 (del 2)

 

Utbildningen är uppdelad i två delar, anmäl dig till hela dagen eller bara till en del. Du får också välja om du vill gå respektive del på förmiddagen (kl 9-12) eller eftermiddagen (kl 13-16). Valet sker i nästa steg. Har du frågor kontakta info@betaniastiftelsen.nu.

Del 1 (22 oktober, FULLBOKAD)

- När är det dags för brytpunktsamtal

- Nya onkologiska terapier - effekter och bieffekter

- Symtomskattning i praktiken

- Palliativa vidbehovsordinationer

 

Del 2 (19 november)

- Rörelseglädje tills livet tar slut - fysioterapeutiska möjligheter

- Palliativ nutrition

 

FÖRELÄSARE

Bertil Axelsson - överläkare, adjungerad professor i palliativ medicin, Palliativa enheten, Östersunds sjukhus, Umeå universitet

Charlotta Svalander - legitimerad dietist i den specialiserade palliativa vården, Region Skåne

Kersti Olsson - legitimerad fysioterapeut inom palliativ vård, Stockholms Sjukhem.

 

Vill du anmäla flera deltagare? Mejla adm@betaniastiftelsen.nu för separat anmälningsblankett.