Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Social rättvisa – från teori till praktik

2020-10-07 2020-10-07
Online Event

Digitala kunskapsdagar hos K2
Välkommen till K2:s digitala kunskapsdagar kring aktuella ämnen för kollektivtrafiken. 

Under dessa endagskurser får du kunskap om aktuella ämnen för kollektivtrafiken utifrån teori och vetenskap och om hur detta kan omsättas och användas i praktiken. Även nedslag i senaste forskning inom respektive område kommer att göras.

Kurserna kommer att genomföras digitalt (via Zoom samt via lärplattform) och bestå av föreläsning­ar, förinspelade inlägg/föredrag, frågestunder, diskussioner samt tips kring fortsatt läsning och tillgång till vetenskaplig litteratur vid universitets bibliotek och artikeldatabas. Några föreläsningar/inlägg kan komma att vara på engel­ska, men diskussionerna kommer att vara på svenska. Kursansvariga och före­läsare är framförallt forskare verksamma vid K2 från Lunds universitet, Malmö universitet och VTI.

Syftet med kunskapsdagarna är att ge deltagarna fördjupad kunskap inom ett visst område utifrån ett vetenskapligt perspektiv, övning i att kritiskt fun­dera på vad detta innebär i praktiken, locka till fortsatt läsning inom området utan att behöva avsätta extra tid för att resa. 

Kurserna är lämpliga för dig som arbetar med kollektivtrafik på ett eller annat sätt, som arbetar generellt med hållbara transporter eller som arbetar med samhällsplanering och därmed förutsättningarna för att kollektivtrafik och andra hållbara transporter ska kunna fungera. Vi välkomnar personer från både privat och offentlig verksamhet på alla nivåer, dvs kommunal, regional och nationell.

7 oktober - Social rättvisa – från teori till praktik

Kursen ger inblick i hur social rättvisa definieras och olika perspektiv på social rättvisa med relevans för kollektivtrafikplanering. I kursen presen­teras olika teoretiska perspektiv på hur social rättvisa kan förstås och vad dessa olika perspektiv skulle innebära om de tillämpas i praktiken. Exempel som presenteras i kursen är hämtade från internationell såväl som svensk forskning.

Praktisk information

Tid: 7 oktober och kursen varar mellan klockan 10.00 och 15.00, med några kortare pauser.

Plats: Digitala kurser med Zoom samt via lärplattform.

Kursavgift: 3000 kr exklusive moms.

Anmälan: senast 25 september 2020.

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person inom organisa­tionen. Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in. Har ni frågor om innehåll och genomförande är ni välkomna att kontakta Helena Svensson på K2, helena.svensson@tft.lth.se. Vid frågor om anmälan kontakta Jessica Hansson på K2, 046-222 7327, jessica.hansson@education.lu.se.

K2 vill med dessa endagskurser på distans ge fler en möjlighet att lära lite mer om ett specifikt ämne och att ta del av forskning som pågår, utan att behöva genomföra tidskrävande resor. 

Vill ni veta mer om K2 gå till www.k2centrum.se

 
Information
Namn: Social rättvisa – från teori till praktik   Plats: Online Event
Arrangör: Lund University Commissioned Education      
Sista anmälning: 2020-09-25   Avgift: 3000 SEK (exkl. moms)
Dag: 2020-10-07