Enter your information

Check your information

Your information is registered

Vuxensim för nybörjare - tisdagar kl 20:05

Information om IKSU vuxen simskola

Anmälan är bindande. Avbruten kurs eller förlorad lektion kompenseras inte. Vid ett för lågt deltagarantal ställs kursen in.
Sista anmälningsdag är söndag den 13 september 2020. Din simskoleanmälan ligger kvar i 2 timmar även om betalningen inte gått igenom. 

Vid problem kontakta Therese Wadebeck för vidare information: therese.wadebeck@iksu.se Tel:090-170846 

ADULT BEGINNERS Swimming Tuesdays at 20:05 
Information about IKSU adult swimming lessons.
The application is binding. Interrupted course or lost lesson is not compensated. When a too low number of participants are into the course it will be cancelled.
Member Price, if the person has a valid Card to IKSU sport (at least 4 months cards available for a swimming school period) or a valid card on IKSU spa.
Your swimming School notification remains in 2 hours, even if payment has notgone through.
In case of difficulty please contact Therese Wadebeck for further information. therese.wadebeck@iksu.se Tel :090-170846

Information
Name: Vuxensim för nybörjare - tisdagar kl 20:05   Location: IKSU sport
Organizer: IKSU   Slots left: 10
Deadline for registration: 2020-09-13   Fee: 1375 SEK (including VAT 0 SEK)
Start: 2020-09-15   End: 2020-11-17

Registration system from:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se

  Contact - organizer:
IKSU
Box 7092, 90703  Umeå
090-170810