Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Nära sjukdom och död

– utbildningsdag om existentiella frågor i vården

Alingsås, Lilleskogs själavårdsinstitut, 4 november 2020

Vården av svårt sjuka sker idag både på våra sjukhus och i det egna hemmet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka.

Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att också i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död kan skilja sig från hur det ser ut i de mer neutrala lokalerna på sjukhuset. Den pågående pandemin ställer också nya krav på hur ett möte och samtal kan bli till. Den avancerade vården både på sjukhus och i hemmen kräver att vård- och omsorgspersonal samt medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid, handledning och fördjupade kunskaper.

Utbildningsdagen Nära död och sjukdom riktas till församlingsmedarbetare, präster, diakoner, pastorer och vård- och omsorgspersonal.

Dagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården.

Deltagaravgift: 1140 exkl moms

OBS! Betalar du med faktura? Fakturan skickas endast ut med e-post. Om du vill att fakturan skickas till ekonomiavdelning, eller liknande, fyll då i rutan "skicka även PDF-fakturan till följande e-mailadress". 

Information
Namn: Nära sjukdom och död   Plats: Lilleskog Själavårdsinstitut
Arrangör: Betaniastiftelsen   Platser kvar: 12
Sista anmälning: 2020-10-30   Avgift: 1425 SEK (varav Moms 285 SEK)
Start: 2020-11-04 09:30   Slut: 2020-11-04 16:30