Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Sorgen efter den som inte orkade leva

En utbildningsdag om efterlevandestöd och suicidprevention 

Att få hjälp i sin sorg kan hindra nya självmordsförsök. Den här utbildningsdagen tar avstamp i ett nytt efterlevandestöd kring suicid riktat till närstående. Föreläsare Ullakarin Nyberg utgår från verkliga fall, möter behov och efterfrågan gällande efterlevandestöd med aktuell sakkunskap och erfarenhet.

Stödmaterialet tar hänsyn till mångfald och kulturell bakgrund, olika trosuppfattningar och åldrar samt genus kopplat till olika typer av sorg vid självmord. Det inkluderar barnperspektivet gällande barnet som närstående samt fall där en ung person har tagit sitt liv. Ordet närstående används för att visa på inkludering av både anhöriga, vänner, kamrater och kollegor. Genom översättningar görs närståendestödet tillgängligt på olika modersmål, inklusive minoritetsspråken.

Utbildningsdagen riktar sig till medarbetare inom kyrka och frivilligsektor, social sektor, elevhälsa, vård och omsorg, samt andra intresserade.


Föreläsare:
Ullakarin Nyberg, psykiater, suicidforskare och författare med stor erfarenhet av självmordsfall - både bland personer som funnits i riskzon för suicid, samt bland närstående då självmord har fullbordats. Hon har även gjort ett stort antal utredningar kring självmord lokalt i samarbete med socialtjänst och vård. 


Var? Lilleskog Själavårdsinstitut, Alingsås

När? Den 14 oktober 2020

Pris? 1 140 kronor (exklusive moms)


OBS! Betalar du med faktura? Fakturan skickas endast ut med e-post. Om du vill att fakturan skickas till ekonomiavdelning, eller liknande, fyll då i rutan "Skicka även PDF-fakturan till följande e-mailadress, t.ex. er ekonomiavdelning".

Information
Namn: Sorgen efter den som inte orkade leva   Plats: Lilleskog Själavårdsinstitut
Arrangör: Betaniastiftelsen   Platser kvar: 50
Sista anmälning: 2020-10-10   Avgift: 1425 SEK (varav Moms 285 SEK)
Start: 2020-10-14 08:30   Slut: 2020-10-14 16:30