Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Nära sjukdom och död

– utbildningsdag om existentiella frågor i vården

Långa vårdtider på sjukhus har i hög utsträckning ersatts med vård i det egna hemmet. Dessa förutsättningar innebär en förnyad utmaning att erbjuda omsorg och andlig vård till sjuka i hemmiljö. Samtal med patienter med psykisk skörhet eller i livets slutskede, samt med närstående, kräver kunskaper, empati och självkännedom. Att i en människas hemmiljö tala om det som rör liv och död kan skilja sig från de mer neutrala lokalerna på sjukhuset.

Den alltmer avancerade sjukvården i hemmen kräver att vård- och omsorgspersonal samt medarbetare från kyrkor och församlingar ges möjlighet till förberedelser, tid, handledning och fördjupade kunskaper.

Utbildningsdagen Nära död och sjukdom riktas till församlingsmedarbetare, präster, diakoner, pastorer och vård- och omsorgspersonal.

Dagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården.

TID OCH PLATS

Råda Rum, Mölnlycke, den 24 september 2020.

PROGRAM

9.30–10.00   Kaffe och registrering

10.00–12.00 Identitet och uppdrag – själavård när livet går sönder, kris och den drabbades utsatthet

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Kan du förstå mig – om livet, frågorna och sorgen, sorgens triangel och själavårdens egen utsatthet

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 Rum för livet – att hitta språk för verkligheten, existentiella frågor och själavård i samtiden

16.00–16.30 Summering

FÖRELÄSARE

Kerstin Dillmar sjukhuspräst, enhetschef Sjukhuskyrkan, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, författare till flera böcker om själavård 

Lars Björklund föreläsare och författare till flera böcker om själavård. Har tidigare arbetat som kaplan vid Sigtunastiftelsen och sjukhuspräst på Akademiska Sjukhuset i Uppsala

PRIS

1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms

 

OBS! Betalar du med faktura? Fakturan skickas endast ut med e-post. Om du vill att fakturan skickas till ekonomiavdelning, eller liknande, fyll då i rutan "skicka även PDF-fakturan till följande e-mailadress". 

Information
Namn: Nära sjukdom och död   Plats: Råda Rum
Arrangör: Betaniastiftelsen   Platser kvar: 73
Sista anmälning: 2020-09-20   Avgift: 1425 SEK (varav Moms 285 SEK)
Start: 2020-09-24 09:30   Slut: 2020-09-24 16:30