Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Den här dagen riktar sig i första hand till sjuksköterskor och läkare som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC, eller annan utbildning med motsvarande innehåll.

 

TID OCH PLATS

Mölnlycke (Råda rum) den 5 november 2020.

 

PROGRAM 

08.30 – 09.00 Registrering

09.00 – 10.00 Smärta

10.00 – 10.30 Fikapaus

10.30 – 11.00 Illamående

11.00 – 12.00 Förvirring

LUNCH

13.00 – 13.30 Andnöd och rosslighet

13.30 – 14.15 Symtomskattning

14.15 – 14.45 Akuta situationer i palliativ vård

14.45 – 15.15 Eftermiddagsfika

15.15 – 16.00 Den döende patienten och avslutande av behandling

 

FÖRELÄSARE

Jonas Bergström, överläkare från Stockholms Sjukhem med mångårig erfarenhet av klinisk verksamhet inom såväl allmän som specialiserad palliativ vård. Han är en uppskattad föreläsare och föreläser bland annat på specialistsjuksköterskeprogrammet (inriktning palliativ vård Sophiahemmet) , läkarprogrammet och för blivande specialister i palliativ medicin. Jonas  Bergström är själv specialist i geriatrik och i palliativ medicin.

 

PRIS

1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Information
Namn: Symtomlindring i allmän palliativ vård   Plats: Råda rum
Arrangör: Betaniastiftelsen   Platser kvar: 100
Sista anmälning: 2020-11-01   Avgift: 1425 SEK (varav Moms 285 SEK)
Start: 2020-11-05 08:30   Slut: 2020-11-05 16:00