Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

MI + Hopp - Kompetenshöjande utbildningsdag 18/11 2020, Stockholm

Utbildningsdagen "MI + Hopp" syftar till att deltagarna får fördjupa sina kunskaper i Motiverande Samtal för att möta och stödja personer med psykisk ohälsa. Fokus ligger på att ge deltagarna verktyg för att leda samtalet och förmedla hopp när individen mår psykiskt dåligt, upplever förtvivlan eller uttrycker hopplöshet inför framtiden.

 

Syfte och mål
Med utbildningen MI + Hopp får er arbetsplats bland annat möjlighet att:

• Främja psykisk hälsa
• Fördjupa kunskaperna i MI
• Träna och utveckla medarbetarnas färdigheter i att möta människor med psykisk ohälsa och samsjuklighet. Detta genom att stödja och motivera individen till att känna hopp om förändring och framtiden. 

 

Upplägg:
Undervisningen mixas mellan föreläsning, interaktiv inlärning, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Deltagarna får bland annat möta klienten ”Sara” i en interaktiv övning om att förmedla hopp i svåra stunder. 

 

Att veta på förhand:
Utbildningsdagen förutsätter att deltagarna har genomgått grundkurs i Motiverande Samtal sedan tidigare.

Grupper om 15-80 personer är lämpliga.

 

Datum och Tid:
Ons 18/11 2020, kl 09.00-16.00 

 

Plats:
Stockholm innerstad (nära Centralstationen). Exakt adress meddelas i bekräftelsen efter anmälan 

 

Pris:
2 100 kr per person exkl. moms (2 625 kr inkl. moms).

 

Anmälan: 
Klicka på knappen längst ner på den här sidan för att göra er anmälan.

I anmälan behöver ni uppge er korrekta fakturareferens. Detta är den fakturareferens som används vid er avdelning/verksamhet inom kommunen. Om ni inte har någon fakturareferens (ni är inte verksamma inom kommunen) uppger ni ert företagsnamn.

Sista anmälningsdag: 29/10 2020 

 

Kursledare:
Carina Bång, Beteendevetare, Cert CRAFT-terapeut, utbildare i Motiverande samtal.  Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Utbildad i CRAFT av grundaren PhD Robert Meyers. Författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser, "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper, samt "Du är viktig", en självhjälpsbok inspirerad av CRAFT, vilken främst riktar sig till föräldrar till dotter/son med beroendeproblem.

 

Om du har frågor gällande kursen, mejla Carina Bång på: info@carinabang.se 

VÄLKOMNA!

Information
Namn: MI + Hopp - Kompetenshöjande utbildningsdag 18/11 2020, Stockholm   Plats: Stockholm
         
Sista anmälning: 2020-10-29   Avgift: 1680 SEK (exkl. moms)
Dag: 2020-11-18      

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se