Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Undersköterskans roll i palliativ vård

Den här utbildningsdagen riktar sig i första hand till omvårdnadspersonal och arbetsledare inom vård och omsorg som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder i allmän palliativ vård men också om bemötande, närståendestöd och kommunikation. Under dagen berörs också tankar och förhållande till existentiella frågor och döden.

Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC.

TID OCH PLATS

Mölnlycke (Råda Rum) den 28 maj 2020.

PROGRAM

08.30 – 09.00 Registrering

9.00 – 10.00 Döden en del av livet

10.00 – 10.30 Förmiddagsfika

10.30 – 12.00 Kommunikation och närståendestöd

LUNCH

13.00 – 14.30 Omsorg och omvårdnad i praktiken – undersköterskans roll och ansvar

14.30 – 15.00 Eftermiddagsfika

15.00 – 16.00 ”Hur gör jag sen?”

FÖRELÄSARE

Monica Axelsson, sjuksköterska med mångårig erfarenhet av palliativ vård på Hospice/palliativ enhet och inom kommunal vård och omsorg. Monica är ett välkänt namn från arbetet i Svenska palliativregistret och har också varit med och utvecklat den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP). En mycket uppskattad föreläsare.

Rosanna Alex, undersköterska på Stockholms Sjukhem med mångårig klinisk erfarenhet av omvårdnadsarbete i palliativ vård.

PRIS

1140 (exkl moms) 1425 inklusive moms.

Palliationspraktikan del 1-2 samt närståendehäftet ingår.

Information
Namn: Undersköterskans roll i palliativ vård   Plats: Råda Rum
Arrangör: Betaniastiftelsen   Platser kvar: 29
Sista anmälning: 2020-05-18   Avgift: 1425 SEK (varav Moms 285 SEK)
Start: 2020-05-28 08:30   Slut: 2020-05-28 16:00