Enter your information

Check your information

Your information is registered

Adopt a Tree in Mundekulla

Bekosta ett träd! 
Välkommen att bekosta ett lövträd eller lärkträd som vi planterar och förvaltar via Mundekullas nystartade projekt ”Adopt a Tree in Mundekulla”. Vi strävar efter att bedriva  hållbar skogsvård och en del av visionen är att ha minst 30 procent lövträd på våra 60 ha skogsmark. Välkommen att bidra med ett valfritt belopp.

Detta får du genom sponsringen av ett eller flera träd (1000:-/träd)
- Tackskylt/ar med ditt namn vid "ditt/dina" träd
- Inbjudan till invigning 2022 efter träden planterats 

Sponsring av ett mindre belopp
Vid ett mindre belopp får du ett tack på en informationskylt vid ingången till lövträdsplanteringen. Du kan även ange om du vill dela ett träd med någon i samband med ditt bidrag via detta formulär.

Delaktighet och spridning

Genom din gåva har du möjlighet att följa och vara delaktig i Mundekullas hållbarhetsarbete och besöka ditt och andras träd och se dess utveckling vid din nästa Mundekulla kurs. Du bidrar även till spridandet av Berndts ideer om hållbar värld och en levande landsbygd.

Om hållbar skogsvård i Mundekulla
Projektet bygger på Berndt Elmbergs (Mundekullas tidigare ägare) vision om mer lövträdsinslag i Mundekullaskogen. Berndt anlade en lövträdspark (Mindfulnessgarden) 2016 på 2 ha med Sveriges 13 olika lövträd med stigar, dammar, rhodendendron, äppel- päron- och körsbärsträd. Han har även låtit anlägga vägar, vildmarksstugor, stigar och ett utsiktstorn (Mundekulla Eco Tower) i Mundekullaskogen för att göra den mer tillgänglig för kursdeltagare på Mundekulla Retreatcenter. Det äldsta skogsbeståndet i Mundekulla är 120 år gammalt , ett av de äldsta i regionen, som vi inte ämnar såga ner. Mundekulla Retreatcenter är byggt, skapat och drivs med stävan efter hållbarhet i alla led. Läs om Mundekullas hållbarhetsprofil

Om Berndts fond
Efter Berndts bortgång den 28 juli 2019 startades Berndt Elmbergs minnesfond som en del av Mundekulla ideella förening. Insättningarna via denna insamling öronmärks för trädplanteringsprojektet. 

Tack för ditt intresse att tillsammans med oss bidra till att göra världen "lite grönare" 

Hälsar Peter Elmberg
genom Berndt Elmbergs minnesfond (Mundekulla ideella förening)

Information
Name: Adopt a Tree in Mundekulla   Location: Mundekulla Retreat Center
         
    
Start: 2020-01-02   End: 2022-12-30

Registration system from:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se