Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Fördjupningskurs - Förändringsarbete och förmågeutveckling för trygghet, säkerhet och resiliens

2021-03-15 2021-06-11
Lund

Förändringsarbete och förmågeutveckling för trygghet, säkerhet och resiliens

Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor ökad förståelse för och förmåga att arbeta med förändringsarbete och förmågeutveckling för trygghet, säkerhet och resiliens i samhället. Syftet är även att bidra till utveckling av deltagarnas professionella verksamhet, genom att koppla kursens innehåll till den, samt att stärka kopplingarna mellan aktörer som är verksamma inom de olika områdena krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor.

Innehåll
Kursen består av fyra moduler där den första handlar om centrala begrepp och perspektiv på förändringsarbete- och förmågeutveckling.

I den andra modulen diskuteras olika aktörer och roller i förändringsarbete och hur dessa påverkar framgång och möjlighet till hållbar förändring.

Den tredje modulen berör olika typer av förändring och viktiga verktyg samt fallgropar för förändringsarbete.

Den sista modulen fokuserar på designen av faktiska initiativ för att skapa förändring och utveckla förmåga.

Genomgående tillämpas de fyra perspektiv, dvs. systemperspektiv, kritiskt perspektiv, designperspektiv samt makt- och normperspektiv, som introducerats i Introduktionskursen.

Upplägg
V. 11 (15 mars) öppnas lärplattformen, V. 12 (22-23 mars) startar kursen med fysisk träff, V. 23 (7-8 juni) år 2021 avslutas kursen med fysisk träff. Fördjupningskurserna blandar distansstudier med fysiska träffar; en tvådagars träff innan kursmodulerna och en avslutande tredagars träff. De fysiska träffarna arrangeras även på andra platser än i Lund för att underlätta deltagande från hela Sverige. Kurserna examineras genom en portfölj av inlämningsuppgifter samt närvaro vid obligatoriska seminarier.

Därför ska du gå kursen
Efter genomförd kurs kommer deltagarna att ha skaffat sig förståelse för utmaningar och framgångsfaktorer när det gäller att åstadkomma hållbar och varaktig förändring och förmågeutveckling inom organisationer som arbetar med krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor. Deltagarna ska självständigt kunna utforma processer för förändringsarbete och förmågeutveckling inom ramen för sin egen organisation.

Förkunskapskrav
Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och kräver en treårig högskoleexamen alternativt 5 års arbetslivserfarenhet inom ett för kursen relevant yrkesområde. Sökanden förutsätts även ha läst Introduktionskursen: “Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället”, alternativt skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

Mer information om kursen

För kursgenerella frågor vänligen kontakta beredskap@education.lu.se, 046 – 222 73 27.

För frågor rörande kursinnehåll vänligen kontakta kursansvarig Per Becker, per.becker@risk.lth.se

Kostnad: 22.800 kr exklusive moms. I kurskostnad ingår, föreläsningar, material, lunch och fika vid de fysiska träffarna samt kursintyg.

Rabatterat pris: Vid anmälan av introduktionskursen och en fördjupningskurs samtidigt ges rabatt från totalt 33 700 kr exklusive moms till 31 700 kr exklusive moms. Uppge rabattkod Paketpris i anmälningsformuläret.

Anmälan och avbeställning: Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 4 veckor innan kursstart debiteras 25 % av den totala kostnaden, senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Lunds universitet förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet blir otillräckligt. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på Allmänna villkor.

 
Information
Namn: Fördjupningskurs - Förändringsarbete och förmågeutveckling för trygghet, säkerhet och resiliens   Plats: Lund
Arrangör: Lund University Commissioned Education      
Sista anmälning: 2021-03-01   Avgift: 22800 SEK (exkl. moms)
Start: 2021-03-15   Slut: 2021-06-11