Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Fördjupningskurs - Ledning och samverkan över hela hotskalan

2021-03-15 2021-06-11
Lund

Ledning och samverkan över hela hotskalan 

Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor ökad förståelse för viktiga aspekter av ledning och samverkan över hela hotskalan. Vidare är syftet att ge studenten ökad förståelse för centrala utmaningar inom ledning och samverkan samt analytiska verktyg för att med ett vetenskapligt förhållningssätt bedriva förmågeutveckling inom området.

Syftet är även att bidra till en akademisk arena för utvecklingsdiskussioner över aktörsgränserna och att stärka kopplingarna mellan aktörer som är verksamma inom krishanteringsområdet.

Innehåll
Kursen är uppbyggd i fyra kursmoduler, där den första fokuserar på system för ledning och samverkan över hela hotskalan. Modulen tar vad ett system är, vilka komponenter som kan ingå i ett system för ledning och samverkan samt exempel på formella system och hur man kan analysera dessa kritiskt.

Andra modulen behandlar processer för problem- lösning och beslutsfattande som en central del av ledning och samverkan.

Tredje modulen tar upp ledarskapsstilar och kopplar dessa till relevanta situationer i samband med ledning och samverkan över hela hotskalan.

Sista modulen handlar om utvärdering av ledning och samverkan och tar upp varför, vad och hur vi bör utvärdera samt hur vi ska ta hand om lärdomar från utvärderingar.

Genomgående tillämpas de fyra perspektiv, dvs. systemperspektiv, kritiskt perspektiv, designperspektiv samt makt- och normperspektiv, som introducerats i Introduktionskursen.

Dessutom löper ett vetenskapligt förhållningssätt gen- om kursen där diskussioner kring vad man kan förvänta sig av vetenskapen inom området också tas upp.

Till varje kursmodul kopplas inspelade föreläsningar och relevant litteratur och studenten ska genomföra en inlämningsuppgift som kamratgranskas. Kursen avslutas med en individuell inlämningsuppgift som redovisas i gruppen under den fysiska avslutningsträffen, där även kursen summeras och diskuteras.

Upplägg
V. 11 (15 mars) öppnas lärplattformen, V. 12 (22-23 mars) startar kursen med fysisk träff, V. 23 (7-8 juni) år 2021 avslutas kursen med fysisk träff. Fördjupningskurserna blandar distansstudier med fysiska träffar; en tvådagars träff innan kursmodulerna och en avslutande tredagars träff. De fysiska träffarna arrangeras även på andra platser än i Lund för att underlätta deltagande från hela Sverige. Kurserna examineras genom en portfölj av inlämningsuppgifter samt närvaro vid obligatoriska seminarier.

Därför ska du gå kursen
Kursen ger dig som yrkesverksam verktyg att förstå, förklara och förbättra arbetet med ledning och sam- verkan över hela hotskalan. Med hjälp av forskning om problemlösning, beslutsfattande, ledarskap och utvärdering samt genom en verklighetsförankrad undervisning ger kursen dig förutsättningar för att för- bättra din förmåga att hantera olyckor och kriser i det komplexa samhället. Kursen möjliggör också utbyte av erfarenheter och perspektiv mellan deltagare från olika organisationer i det svenska krishanteringssystemet, vilket är en viktig komponent för effektiv ledning och samverkan..

Förkunskapskrav 
Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och kräver en treårig högskoleexamen alternativt 5 års arbetslivserfarenhet inom ett för kursen relevant yrkesområde. Sökanden förutsätts även ha läst Introduktionskursen: “Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället”, alternativt skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

Mer information om kursen

För kursgenerella frågor vänligen kontakta beredskap@education.lu.se, 046 – 222 73 27. 

För frågor rörande kursinnehåll vänligen kontakta kursansvarig Tove Frykmer, tove.frykmer@risk.lth.se

Kostnad: 22.800 kr exklusive moms. I kurskostnad ingår, föreläsningar, material, lunch och fika vid de fysiska träffarna samt kursintyg. 

Rabatterat pris: Vid anmälan av introduktionskursen och en fördjupningskurs samtidigt ges rabatt från totalt 33 700 kr exklusive moms till 31 700 kr exklusive moms. Uppge rabattkod Paketpris i anmälningsformuläret. 

Anmälan och avbeställning: Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 4 veckor innan kursstart debiteras 25 % av den totala kostnaden, senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Lunds universitet förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet blir otillräckligt. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på Allmänna villkor.

 
Information
Namn: Fördjupningskurs - Ledning och samverkan över hela hotskalan   Plats: Lund
Arrangör: Lund University Commissioned Education      
Sista anmälning: 2021-03-01   Avgift: 22800 SEK (exkl. moms)
Start: 2021-03-15   Slut: 2021-06-11