Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Introduktionskurs - Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället

2020-08-24 2021-03-19
online

Introduktionskurs - Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens  i samhället  

Syftet med introduktionskursen är att ge yrkesverksamma inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor ökad förståelse för centrala utmaningar för arbetet. Utmaningar som trygghet, säkerhet och resiliens i samhället, samt verktyg att med systemperspektiv, kritiskt perspektiv, designperspektiv samt makt-och normperspektiv analysera och hantera dessa. Syftet är även att bidra till utveckling av deltagarnas professionella verksamhet, genom att koppla kursens innehåll till den. Även att stärka kopplingarna mellan aktörer som är verksamma inom områdena krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor.

Upplägget möjliggör och sammanlänkar parallella studier med yrkesverksamhet. Detta genom att ta avstamp i de faktiska sammanhang som deltagarna arbetar i och sker genom en blandning av fysiska träffar och distansstudier. Alla uppgifter fokuserar på att förstå, förklara och förbättra olika delar av den egna verksamheten. Detta med hjälp av litteratur, filmade föreläsningar, reflektionsfrågor, kamratgranskning och seminarier med fokus på dialog med lärare och andra kursdeltagare. 

Introduktionskursen är uppbyggd i kursmoduler som genomförs helt på distans med onlineseminarier för att underlätta deltagande för så många som möjligt. Kursen är uppbyggd i tre kursmoduler som genomförs helt på distans med onlineseminarier.

  • Kursmodul 1 fokuserar på hur arbetet med trygghet, säkerhet och resiliens genomförs i Sverige idag, vilket analyseras både individuellt och tillsammans genom systemperspektiv och kritiskt perspektiv.
  • Kursmodul 2 tar upp betydelsen av makt och normperspektiv för att förstå och förklara bakomliggande orsaker till varför arbetet utförs som det gör. 
  • Kursmodul 3 fokuserar på hur arbetet med trygghet, säkerhet och resiliens bör genomföras i Sverige, där designperspektiv används för att ge struktur åt idéer och diskussioner om hur ändamålsenliga arbetssätt, processer och verktyg kan utformas och utvärderas.

I samtliga moduler kan den egna organisationen med fördel användas som studieobjekt.

Introduktionskursen är på grundläggande nivå och kräver endast att sökandena har gymnasiekompetens samt är yrkesverksamma inom ett för kurspaketet relevant område.

Utbildningstakt: Kursens omfattning är tre högskolepoäng vilket innebär 80h arbete förlagd över sju veckor. 

Kursdatum:
Kursomgång 2 hösten 2020: v. 33 öppnar lärplattformen, v.35 (24 aug) startar kursen och v. 41 (9 okt) avslutas kursen.

Kursomgång 3 våren 2021: v. 2 öppnar lärplattformen, v. 4 (25 jan , 2021) startar kursen och v. 11 (19 mars 2021) avslutas kursen. 

Kostnad: 10.900 kr exklusive moms.

Rabatterat pris: Vid anmälan av introduktionskursen och en fördjupningskurs samtidigt ges rabatterat pris. Från 33 700 kr exklusive moms till paketpriset 31 700 kr exklusive moms.

Sista anmälningsdag:
Kursomgång 2:10 augusti 2020 för höstens kursomgång.
Kursomgång 3: 1 jan 2021 för vårens kursomgång. 

Mer information om kursen
För kursgenerella frågor vänligen kontakta beredskap@education.lu.se,  046-222 73 27.
För frågor rörande innehåll vänligen kontakta kursansvarig Hanna Lindbom, hanna.lindbom@risk.lth.se

Anmälan och avbeställning: Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 4 veckor innan kursstart debiteras 25 % av den totala kostnaden, senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Lunds universitet förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet blir otillräckligt. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på Allmänna villkor.

 

Information
Namn: Introduktionskurs - Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället   Plats: online
Arrangör: Lund University Commissioned Education      
Sista anmälning: 2021-01-01   Avgift: 10900 SEK (exkl. moms)
Start: 2020-08-24   Slut: 2021-03-19