Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Kurs i varmrökning och gravning, 14-15 maj

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Dina personuppgifter kommer behandlas för att Eldrimner – nationellt resurscentrum för mathantverk ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig. Fullgörandet består av att hålla den kurs, studieresa eller annan typ av arrangemang som du beställt, samt vid behov kunna genomföra kursadministration och kundvård.
I de fall där personnummer är obligatoriskt i anmälan, används denna information för redovisning av genomförd kurs, studieresa eller annat arrangemang till Jordbruksverket och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du beställt om du inte lämnar personuppgifter.

Vi lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen enligt ovan. Genom din beställning av kurs, studieresa eller annat arrangemang medger du att Eldrimner kommer lagra dina personuppgifter.   
Jag har läst och godkänner policy för personuppgifter *.