2019 Medlemskap Ersta idrottsförening

Välkommen som medlem i Ersta IF 2019!Som medlem i Ersta IF är du också medlem i SLIF (Stockholms landstings idrottsförbund). Nedan finner du din medlemskod till SLIF Koden används vid  anmälan till SLIF´s aktiviteter. Kontakta Ersta IF´s styrelse vid frågor eller förslag:  Erstaif@erstadiakoni.se eller tfn
08-7146493.Mer  information om Ersta IF finns på  Ersta diakonis intranät, under Föreningar. 

1. Registrera din information
2. Kontrollera dina uppgifter
3. Beställningen är registrerad

Obligatoriska uppgifter är markerade med *.
2019 Medlemskap Ersta IF (+50 SEK)
Betalningsmetod 
mcvisa
Jag har läst och godkänner policy för personuppgifter *.