Sömnad av livstycke

Under kursens gång syr du ditt eget livstycke, antingen en rekonstruktion av ett äldre livstycke eller en inspiration. 

Du får lära dig olika handsömnadstekniker som kan förekomma på livstycken och i vilken situation de används. 

Du får lära dig om modets inflytande på folkliga plagg och hur du känner igen de olika stildragen i olika livstycken

Tid: 26-27 maj, 2 juni och 16 juni, kl 10-16
Plats: Hemslöjden i Skåne, Österleden 10 Landskrona 
Lärare: Maja Satz, Malmö
Kostnad: 2000 kr

    
 
Information
Namn: Sömnad av livstycke   Plats: Hemslöjden i Skåne
         
Sista anmälning: 2018-05-09     
Start: 2018-05-26   Slut: 2018-06-16

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se