Karvsnitt

Under kursen får du lära dig karvsnitts olika tekniker, hur mönsterformer byggs upp, mönsterritning och mönsterkomposition. 

Kursledaren visar också exempel på hur mönsterskärningen sett ut historiskt och hur tekniken kan användas idag. 

Första dagen ägnas åt olika teknikövningar, andra dagen kan du arbeta med ett eget föremål. 

Tid: 7-8 april, kl 10-16 
Plats: Hemslöjden i Skåne, Österleden 10 Landskrona 
Lärare: Sune Oskarsson, Ullared
Kostnad: 1200 kr

    
 
Information
Namn: Karvsnitt   Plats: Hemslöjden i Skåne
         
Sista anmälning: 2018-03-21     
Start: 2018-04-07   Slut: 2018-04-08

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se