Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

SLS 2018 på Danderyds sjukhus AB

Fyll i uppgifterna för fakturamottagare, fakturorna skickas ENDAST med e-post!  
villkoren är dessa....................!  

* Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.