Vad kan immaterialrätt göra för våra affärer?

1. Registrera din information
2. Kontrollera dina uppgifter
3. Anmälningen är registrerad

Obligatoriska uppgifter är markerade med *.
Antal platser

Med stöd från:

  
    
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.
 
Information
Namn: Vad kan immaterialrätt göra för våra affärer?   Plats: Videum Science Park, hus Echo
         
Sista anmälning: 2018-01-09     
Start: 2018-01-11 13:00   Slut: 2018-01-11 15:00

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se