Cirkulär bioekonomi skapar mervärden i livsmedelskedjan

Anmälan måste avslutas med en tryckning på bekräftelseknappen, därefter skickas omgående en bekräftelse till angiven e-pstadress.

Om ingen bekräftelse erhålles måste anmälan göras om. 


Sista anmälningsdagen har passerats.
 
Information
Namn: Cirkulär bioekonomi skapar mervärden i livsmedelskedjan   Plats: Kungl Skogs- & Lantbruksakademien
Arrangör: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien      
Sista anmälning: 2017-11-17     
Start: 2017-11-20 13:00   Slut: 2017-11-20 16:00

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se

  Kontaktinfo arrangör:
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806, 11386  Stockholm
+46 8-54547700