Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

CRAFT och/eller ACRA för yrkesverksamma 13-15/11 och/eller 16-17/11

 

OBS! För att anmäla dig till ACRA-kursen 16-17/11, klicka här: http://acrasverige.se/acra-kurser/ 

Om du väljer 2 dagars kurs i A-CRA föruttsätts att du tidigare gått 3 dagars kurs i CRA eller CRAFT. 

 

Du kan välja att anmäla dig till någon av kurserna 3 dgr CRAFT (FULLSATT) eller 2 dgr A-CRA.

3 DAGARS GRUNDKURS I CRAFT Vänder sig till yrkesverksamma som möter anhöriga till personer med beroendeproblematik i sitt arbete.

CRAFT (Community Reinforcement Approach And Family Training) är ett evidensbaserat program som rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd för anhöriga. CRAFT baseras på CRA (Community Reinforcement Approach, KBT-kognitiv beteendeterapi och MI-motiverande samtal (MI).  

CRAFT är ett program för att hjälpa familjemedlemmar till en person med beroendeproblematik till en ökad livskvalitet samt stödja sin närstående till behandling och nykter-/drogfrihet. I CRAFT ser man anhöriga som viktiga personer till personen med beroendeproblematik, med stor erfarenhet och kunskap om personen då de ofta levt med personen under många år och har tät kontakt med personen. Beroendeproblem påverkar ofta relationerna och kommunikationen mellan familjemedlemmarna negativt vilket kan leda till aggressivitet, tjat, anklaganden osv. I CRAFT lär man ut mer fungerande strategier. Forskning visar också att familjen är en stark motiverande faktor för personer med beroendeproblematik söker hjälp samt att goda relationer minskar risken för återfall efter behandling.

4 övergripande mål i CRAFT

1. Förbättra anhöriges välbefinnande (känslomässigt, fysiskt, relationer, gränssättning)

2. Förbättra relationer inom familjen

3. Minska den närståendes intag av alkohol och andra droger

4. Påverka personen med beroendeproblem att söka behandling  

OBS! CRAFT är inte behandling för "medberoende", utan fokuserar på den anhöriges förhållningssätt och kommunikation med personen med beroendeproblematik.

Undervisningen i kursen varvas mellan föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. I kursen ingår: • Kursmaterial • Övningsmaterial som sedan kan användas med de anhöriga • Powerpoint material som kan användas för CRAFT-grupper • Kursintyg • För- och eftermiddagsfika (ej lunch)  

DATUM & TIDER: Mån 13/11 kl. 9-16 Tis 14/11 kl. 9-16 Ons 15/11 kl. 9-16

 KURSLEDARE:Om du har frågor gällande kursen, maila Carina på info@carinabang.se   Carina Bång, Beteendevetare, Cert CRAFT-terapeut, utbildare i Motiverande samtal. Utbildad i CRAFT av grundaren PhD Robert Meyers. Författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser, "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper och nu senast "Du är viktig" som är en självhjälpsbok främst till föräldrar till dotter/son med beroendeproblematik, den är inspirerad av CRAFT.

 

2 DAGARS GRUNDKURS I A-CRA Vänder sig till yrkesverksamma som möter ungdomar med missbruk i sitt dagliga arbete. Kursen förutsätter att du antingen har gått 3 dagars CRA kurs sedan tidigare eller 3 dagars CRAFT-kurs.

A-CRA(Adolescent Community Reinforcement Approach) är ett evidensbaserat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna med missbruksproblem som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer.

A-CRA är en anpassning av det evidensbaserade programmet CRA (Community Reinforcement Approach) som bygger på KBT och MI. De båda programmen, tillsammans med CRAFT som riktar sig till anhöriga, har skapats av en forskargrupp runt Prof. Robert Meyers vid San Diego University. A-CRA är upplagt som en serie samtal och genomförs under en tremånadersperiod. Programmet kan användas både som en öppenvårdsbehandling och som eftervårdsbehandling efter slutenvård. Programmet genomförs i eller runt klientens boendemiljö och familjen (eller motsvarande) engageras i behandlingen. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen och att ungdomen ska nå drogfrihet och en mer positiv och hälsosam livsstil. I programmet genomförs en funktionsanalys av klientens droganvändning och klienten får välja sin egen målsättning. Stort fokus läggs på motivationsarbete och färdighetsträning. Programmet har visat på goda effekter i fler olika oberoende studier. I kursen varvas mellan föreläsningar med gruppdiskussioner och praktiska övningar. I kursen ingår: • Kursmaterial • En svensk A-CRA manual med anvisningar för hur du genomför programmet • Alla övningsblad som sedan kan användas med klienten • Kursintyg • För- och eftermiddagsfika (ej lunch)

DATUM & TIDER:  Tors 16/11 kl. 9-16 Fred 17/11 kl. 9-16

KURSLEDARE: Anna Sjöström, lärare och preventionsspecialist. Sveriges första certifierade A-CRA-terapeut med egen privat mottagning. Författare till boken ”Promille - drick smartare” som riktar sig till personer som vill minska sin egen alkoholkonsumtion. Du kan läsa mer om Anna på www.promilletanten.se Om du har frågor gällande kursen, maila Anna på anna@promilletanten.se  

PLATS FÖR BÅDA KURSERNA: IOGT-Klara, Klara Kyrkogata 20, Stockholm

PRISER: Enbart CRAFT, 3 dagar: 5 800 kr per person exkl. moms Enbart A-CRA, 2 dagar: 3 800 kr per person exkl. moms (kursen förutsätter att du tidigare har gått 3 dagar CRA eller CRAFT). Både CRAFT & ACRA, 5 dagar: 8 600 kr per person exkl. moms (rabatt med 1000 kr exkl. moms)  

Fakturan skickas automatiskt via bekräftelsemailet! SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20/10 2017 I anmälan behöver ni uppge fakturareferens. Om ni inte har någon speciell fakturareferens så kan ni bara uppge ert namn. För mer information om A-CRA och CRAFT kan du läsa på grundaren Ph.D. Robert J. Meyers hemsida: https://www.robertjmeyersphd.com/craft.html

Om du väljer enbart 2 dagars kurs med A-CRA förutsätts att du tidigare har gått 3 dagars kurs i CRA eller CRAFT.

Sista anmälningsdagen har passerats.

Information
Namn: CRAFT och/eller ACRA för yrkesverksamma 13-15/11 och/eller 16-17/11   Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm
      Platser kvar: 0
Sista anmälning: 2017-10-20     
Start: 2017-11-13   Slut: 2017-11-17

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se