2017 Medlemskap IF Oliven

Alla anställda inom Stockholms läns landsting kan söka medlemskap i IF Oliven förutsatt att du inte redan har någon SLIF ansluten förening på din arbetsplats. Annan person kan bli medlem efter beslut av Olivens styrelse.

Medlemskap söker du genom att du fyller i de begärda uppgifterna, skickar dem vidare och betalar in medlemsavgiften snarast. Medlemsbeviset skickas med i bekräftelsemailet.

Medlemskap 2017 i IF Oliven kostar 50 kr.
1. Registrera din information
2. Kontrollera dina uppgifter
3. Beställningen är registrerad

Obligatoriska uppgifter är markerade med *.
Använd medlemskod (För detta år)
2017 Medlemskap IF Oliven (+50 SEK)
    
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.