Bokning: Örnfestival och okända Altaibergen 2018 (22 dgr)

Skriv ditt namn exakt som det står i passet. Att ändra namnet kan kosta från 750 kr upp till en ny flygbiljett.
1. Registrera din information
2. Kontrollera dina uppgifter
3. Anmälningen är registrerad

Obligatoriska uppgifter är markerade med *.
Antal platser
Betalningsmetod 
Du kommer att anmälas till en reservplats.
 
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.
 
Information
Namn: Bokning: Örnfestival och okända Altaibergen 2018 (22 dgr)   Plats: Ryssland, Kina, Mongoliet och Kazakstan
         
    
Start: 2018-09-06   Slut: 2018-09-27