Sista anmälningsdagen har passerats.
Information
Namn: Naturvårdsverkets lavinkongress 11 december 2015   Plats: Trillevallens högfjällshotell
Arrangör: Naturvårdsverket   Platser kvar: 37
Sista anmälning: 2015-11-30     
Dag: 2015-12-11      

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se

  Kontaktinfo arrangör:
Naturvårdsverket
-, 106 48  Stockholm
010-6981000