Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

CRAFT, grundkurs för yrkesverksamma 3-5/2 2016, Göteborg

COACHING & MOTIVATION SCANDINAVIA AB I SAMARBETE MED VALET RECOVERY CENTER

Grundkurs i CRAFT som vänder sig till yrkesverksamma som möter anhöriga till personer med missbruk i sitt arbete/ideella verksamheter

CRAFT (Community Reinforcement And Family Training) är ett evidensbaserat program CRAFT baseras på CRA (Community Reinforcement Approach, KBT-kognitiv beteendeterapi och MI-motiverande samtal (MI).

CRAFT är ett program för att hjälpa familjemedlemmar till en person med missbruk till en ökad livskvalitet samt stödja och motivera sin närstående till behandling och nykter-/drogfrihet. I CRAFT ser man anhöriga som resurspersoner till personen med missbruksproblematik med stor erfarenhet om personen som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. Missbruk påverkar ofta relationerna och kommunikationen mellan familjemedlemmarna negativt vilket kan leda till aggressivitet, tjat, anklaganden osv.
I CRAFT får de anhöriga lära sig andra strategier för kommunikation och förhållningssätt.

3 övergripande mål i CRAFT
1. Förbättra anhöriges välbefinnande (känslomässigt, fysiskt, relationer, gränssättning)
2. Minska den närståendes missbruk
3. Engagera närstående i behandling

• Forskning visar att anhöriga framgångsrikt kan lära sig tekniker för att engagera personen med missbruk i behandling.
• 7 av 10 anhöriga som genomgått CRAFT lyckats motivera sin närstående till behandling.

OBS! CRAFT är inte behandling för "medberoende", utan fokuserar på den anhöriges förhållningssätt och kommunikation med personen med missbruk.

Undervisningen i kursen varvas mellan föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

DATUM & TIDER:
Onsdag 3/2 kl. 9-16
Torsdag 4/2 kl. 9-16
Fredag 5/2 kl. 9-16

PLATS:
VALET Recovery Center
Första Långgatan 16, Göteborg

PRIS:
5 800 kr per person exkl. moms (7 250 kr inkl. moms)
Fakturan skickas automatiskt via bekräftelsemailet!

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1/2 2016
I anmälan behöver ni uppge fakturareferens. Om ni inte har någon speciell fakturareferens så kan ni bara uppge erat namn.

KURSLEDARE:
Carina Bång, Beteendevetare, Cert CRAFT-terapeut, utbildare i Motiverande samtal. Utbildad i CRAFT av grundaren PhD Robert Meyers.
Författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser och "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper.

Om du har frågor gällande kursen, maila Carina på info@carinabang.se

För mer information om CRAFT-kolla grundaren Ph.D. Robert J. Meyers hemsida: https://www.robertjmeyersphd.com/craft.html

VÄLKOMNA!

Sista anmälningsdagen har passerats.

Information
Namn: CRAFT, grundkurs för yrkesverksamma 3-5/2 2016, Göteborg   Plats: Göteborg
         
Sista anmälning: 2016-02-01   Avgift: 5800 SEK (exkl. moms)
Start: 2016-02-03   Slut: 2016-02-05

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se