Skötsel öppna vattenreningsanläggningar

Kurs 2 inom LOVA-projektet
Kunskapslyft för öppna vattenreningsanläggningar.
Tema Ekosystemtjänster – vattenrening och biologisk mångfald.

Sista anmälningsdagen har passerats.

 
Information
Namn: Skötsel öppna vattenreningsanläggningar   Plats: Stora Skuggan Kungl. Djurgårdens Förvaltning
Arrangör: WRS Uppsala   Platser kvar: 15
Sista anmälning: 2015-10-04     
Dag: 2015-10-06      

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se

  Kontaktinfo arrangör:
WRS Uppsala
Östra Ågatan 53, 75322  Uppsala
018174543