MI och ART
Swe-ART visar vägen
12-14 maj 2014, Uppsala

Förhållningssättet och strategierna i MI, Motivational Interviewing, fungerar utmärkt i kombination med ART, Aggression Replacement Training, och liknande KBT interventioner. Alltmer av tillvägagångssätten i MI vävs in i ART procedurerna.

Motivational Interviewing, MI, är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som syftar till att öka motivationen till förändring hos människor. Individen är också betraktad och behandlad som en individ som är fri att välja om han/hon vill ändra sitt beteende – klienten betraktas varken som hjälplös eller omotiverad.

Swe-ART arrangerar en tredagars utbildning i MI och dess tillämpning i ART. De två första dagarna är en kurs i MI. Den tredje dagen handlar om att tillämpa MI i olika ART sammanhang. Har du en färsk MI utbildning i bagaget kan du i mån av plats anmäla dig till den tredje dagen. Kursen ger dig grunderna i MI och hur du kan tillämpa MI i din ART praktik.

Kursledare

Eva-Lott Jönsson är leg psykolog och MINT tränare. Eva införde ART till svensk kriminalvård och var fram till 2011 nationell samordnare, utbildare och handledare för MI och ART (ART- Mastertrainer). Eva-Lott ingick initialt i Swe-ART:s styrelse.

Ola Hall arbetade tidigare inom kriminalvården i tio år bl.a. som nationell handledare och personalutbildare i ART och MI. Han har genomfört ett stort antal grupper i ART, PREPARE och MI-samtal. Sedan 2010 arbetar Ola som projektledare för ett ESF-projekt inom Hässleholms kommun.


INFORMATION:

Anmälan Sker genom att gå in på följande externa länk: http://dinkurs.se/XXXXX.
Anmälan gäller för tredagarsutbildningen i MI och ART. Vill du bara vara med på fördjupningsdagen, dag 3, kontaktar du oss via e-post.

Plats: Utbildningen håller till i Rätt Spår Gruppens lokaler, Ekebybruk 35, Uppsala. Karta till lokalen hittar du här. http://www.rattspargruppen.se/22-2/ Zooma ut kartan och skriv ut bild på området. Det underlättar att hitta lokalerna då). Gå upp en trappa tryck #03 på dörrdosan, invänta dörröppning.

Pris: 4100:- för 3 dagar. Dag 3, Fördjupning ART och MI, kostar 1500:-.

Datum och tid: 12, 13, 14 maj 2014. 09.00-16.00

Förplägnad: Fika och lunch.

Frågor om dagen: sweartinfo@gmail.com
Bengt Daleflod, 018-50 14 97, Helena Hammerström 0708-47 44 57

Hemsida: www.swe-art.se

Kursintyg: Utfärdas efter genomgången utbildning.

Kursmaterial: Kompendier med åhörarkopior och diverse arbetsmaterial ingår.
I kusen ingår också inloggning på utbildarnas hemsida. Där finns det mer arbetsmaterial


Litteratur som ligger till grund för utbildningen:

Dag 1-3
Rollnick, S. & Miller, W. R. (2013). Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring. Natur & Kultur. (516 s). ISBN: 9789127135390.

Dag 3
Goldstein, A.P., Glick, B., Gibbs J. C. (2004). ART: Aggression Replacement Training. 4 uppl. Barnhemmet Oasen AB. (370 s). ISBN 9789185353019.

OBS!
Litteraturen är frivillig och kommer inte att krävas under utbildningen.

INNEHÅLL:

Del 1 (de två första dagarna), grundkurs i MI (Motivational Interviewing)

Mål
Deltagaren ges kunskaper för att kunna börja genomföra MI-samtal.

Innehåll
Delar utav innehållet:
Om motivation, förändring, MI-anda, MI-principer och MI´s fyra processer.
Centrala begrepp definieras och vi tittar närmare på olika tekniker och strategier (ex. öppna frågor, reflektioner, affirmationer, täta sammanfattningar, meny/agenda och informera i dialog).

Upplägg
Teori varvas med praktiska övningar.

Omfattning
2 dagar

Förkunskapskrav
Inget

Del 2 (tredje dagen), fördjupning i ART med tillämpning av MI

Mål
Deltagaren ges kunskaper i hur MI kan integreras i ART.

Innehåll
Introduktion i hur MI kan integreras i ART och hur man kan hantera motstånd.
Praktiska övningar på tillämpning av MI i ART.
• Interpersonell färdighetsträning
• Ilskekontrollträning
• Moralträning

Upplägg
Teori varvas med praktiska övningar.

Omfattning
1 dag

Förkunskapskrav
Utbildning i ART och MI


Sista anmälningsdagen har passerats.

 
Information
Namn: MI och ART, Swe-ART visar vägen   Plats: Uppsala
Arrangör: Svenska ART Föreningen Swe-ART   Platser kvar: 24
Sista anmälning: 2014-05-04   Avgift: 4100 SEK (varav Moms 0 SEK)
Start: 2014-05-12   Slut: 2014-05-14

Anmälningssystemet levererat av:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se

  Kontaktinfo arrangör:
Svenska ART Föreningen Swe-ART
Norra Rudbecksgatan 6, 75236  Uppsala
0703705525