Webb träning det professionella säljsamtalet

Du håller på att förändra ditt sätt att sälja! Denna webbaserade träning har utvecklat snart 1000 säljare runt om i landet. Konkreta och handfasta tips på hur du tar kontroll över säljsituationen och hur du utvecklar dig själv och ditt sätt att sälja. Du är nära nu! Beställ och sätt igång!
1. Registrera din information
2. Kontrollera dina uppgifter
3. Beställningen är registrerad

Obligatoriska uppgifter är markerade med *.
Det professionella säljsamtalet! (+2950 SEK)
    
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.